Algemene voorwaarden

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de website Euromillions.com ('Website') gebruikt. Door de website te gebruiken of te bezoeken, accepteren spelers deze voorwaarden. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen van onze klanten en moedigen u aan om de Algemene voorwaarden en essentiële informatie over onze Website aandachtig te lezen.

PARTIJEN

Panamedia Group

Panamedia BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid georganiseerd onder en gereguleerd door de overheid van Curaçao (Koninkrijk der Nederlanden), en bestaande in het Handelsregister van Curaçao Nummer 135786. Het bedrijf is de beheerder van de website Euromillions.com.

Panamedia International Limited, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Malta (Europese Unie) met bedrijfsregistratienummer C53638. Panamedia International Ltd biedt betalingsdiensten aan Euromillions.com.

DEFINITIES

Toegangsinformatie verwijst naar de unieke inloggegevens gegenereerd tijdens het registratieproces.

Spelersaccount betekent een reeks speciale webpagina's voor geregistreerde gebruikers, die wordt gebruikt om hun identificatie- en toegangsgegevens te beheren op Euromillions.com, zoals toegang tot hun transactie- en ticketgeschiedenis op de Euromillions.com website.

Verzendtermijn of uitslag-tijd: de resterende tijd tot de Euromillions.com website deelname accepteert voor de volgende trekking van een bepaald spel. Het verzendtermijn is gebaseerd op de lokale tijd, lokale regels van het betreffende spel en de lokale openingstijden van de plaatselijke loterijen.

Veld betekent een enkel, genummerd, klikbaar gebied om de nummers te selecteren waarmee de speler mee wil deelnemen. Een ticket is gemaakt van een reeks velden.

Spel betekent een van de individuele spellen of groepsgames die beschikbaar zijn op de Euromillions.com website.

€ betekent de Euro-valuta.

Groepsspellen of syndicaten: een groep gebruikers die gezamenlijk met een bepaald aantal tickets meespelen en gezamenlijk de winsten delen op basis van de individuele regels van het bepaalde groepsspel.

EuroMillions.com betekent de officiële website van EuroMillions.com, momenteel toegankelijk op https://euromillions.com. De officiële taal van de website Euromillions.com is Engels.

Officieel resultaat betekent de winnende getallen, het aantal winnaars en prijzen binnen elke categorie, gepubliceerd door de officiële exploitant van de loterij.

Ticket verwijst naar het online ticket dat is samengesteld op de Euromillions.com website. Tickets zijn samengesteld uit een reeks velden.

Winnende nummers verwijzen naar een verzameling nummers van een willekeurig spel, getrokken op een willekeurige dag en op een definitieve manier gepubliceerd door de officiële exploitant van de loterij.

1. Invoering

1.1 Het belangrijkste doel van de Euromillions.com-website is om haar geregistreerde gebruikers in staat te stellen deel te nemen zonder enige geografische beperking in games die op de Euromillions.com-website staan vermeld.

1.2 Wat Euromillions.com doet

1.2.1 Klanten komen naar de Euromillions.com-website

1.2.2 Klanten selecteren een loterij en de gewenste getallen.

1.2.3 Euromillions.com plaatst en bewaakt de status en maakt de resultaten van loten bekend.

1.2.4 In het geval van winst helpt Euromillions.com bij het claimen van de prijs.

1.3 Om het hoofddoel te bereiken, biedt de website Euromillions.com een verscheidenheid aan extra diensten, zoals een spelers account voor de gebruikers, validatie van tickets, publicatie van de resultaten van de trekkingen en het verzamelen en doorsturen van prijzen naar de winnaars in gevallen waarin de verzameling winsten is geautoriseerd voor uitvoering door de Euromillions-website.com.

1.4 Wat Euromillions.com niet doet

1.4.1 Euromillions.com organiseert geen loterijspellen. Het zijn bestaande, offline loterijen die onafhankelijk zijn van de website Euromillions.com of zijn bedrijfsentiteit. De deelnemers begrijpen en erkennen daarom dat de betaling na hun winsten afkomstig zullen zijn van de offline loterijbedrijven en niet rechtstreeks van Euromillions.com

1.4.2 Euromillions.com neemt GEEN commissie in rekening over de winst als een vergoeding voor zijn service zolang de overname van de winst geen kosten met zich meebrengt voor Euromillions.com. Euromillions.com past alleen een redelijke opwaardering toe op de individuele ticketprijzen als een vergoeding voor haar service.

1.5 Geregistreerde gebruikers moeten de Algemene voorwaarden accepteren, niet alleen bij de registratie, maar telkens wanneer ze tickets in het spel kopen. In elk betaald spel hebben de deelnemers de kans om de bijgewerkte Algemene voorwaarden te bekijken en ermee akkoord te gaan. Met de acceptatie van de Algemene voorwaarden geven de deelnemers Euromillions.com toestemming om namens de offline loterijen voor hen op te treden en de winsten van de deelnemers op te eisen en te behandelen in alle gevallen waarin offline loterijen toestaan dat externen de winsten overnemen.

1.6 De Euromillions.com-website heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, geheel naar eigen willen en zonder enige speciale kennisgeving. Deelnemers moeten echter elke keer dat ze de diensten van de site gebruiken akkoord gaan met de bijgewerkte Algemene voorwaarden.

1.7 Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de website Euromillions.com en zijn geregistreerde gebruikers. Elke presentatie, belofte, toezegging of toestemming, zowel mondeling als schriftelijk, die niet voldoet aan de Algemene voorwaarden, is niet geldig.

1.8 In geval van geschillen worden de Engelse Algemene voorwaarden gebruikt als referentie.

1.9 In geval van discrepantie tussen deze Algemene Voorwaarden en de teksten op andere pagina's van de website, prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

2. Deelnamevereisten

2.1 Deelname aan spellen of het gebruik van andere diensten van de Euromillions.com-website is alleen toegestaan voor deelnemers als:

2.1.1 Op de datum van deelname is de leeftijd van de deelnemer ten minste 18 jaar; en

2.1.2 De deelnemer is de juridische eigenaar van een geldige betaalmethode.

2.2 De deelnemer heeft de exclusieve verantwoordelijkheid om de regels en voorwaarden van elk spel te kennen, en de lokale en internationale juridische achtergrond van elk spel.

2.3 De deelnemer mag geen lokale of internationale wetgeving overtreden of overtreden, en de officiële regels voor deelname aan elk spel.

2.4 Bij het winnen van een prijs die identificatie vereist, moet de deelnemer de vereiste documentatie presenteren die overeenkomt met de gegevens in de database van de Euromillions.com-website.

2.5 In geval van wanbetaling heeft de deelnemer geen recht op prijzen.

2.6 Voordat u zich registreert of deelneemt aan een activiteit via deze website van Euromillions.com, is het de verantwoordelijkheid van elke deelnemer ervoor te zorgen dat hij / zij zich houdt aan alle wetten die op hem van toepassing zijn.

2.7 Vanwege de reglementaire limieten die worden genoemd in de bovenstaande wetten en regels, heeft een persoon die GEEN recht heeft om deel te nemen aan de spelen of in strijd is met de voornoemde regels ook GEEN recht op een van de prijzen die worden behaald via de website Euromillions.com.

2.8 De Euromillions.com-website, zijn agenten en iedereen namens hen geven geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de wettelijkheid van de deelname van een persoon aan een activiteit via deze Euromillions.com-website, en aan zijn / haar wettelijke recht om deel te nemen in de trekkingen van de loterij of enige andere activiteit voorgesteld door deze website van Euromillions.com.

3. Verklaringen van deelnemers

3.1 Met het accepteren van de Algemene Voorwaarden, verklaart de deelnemer dat, volgens de wetten van zijn / haar eigen land waar hij / zij een burger is, de deelnemer het recht heeft om deel te nemen aan het spel die hij / zij op deze website speelt. De deelnemer verklaart ook dat hij / zij tijdens het gebruik van deze website in naam van zichzelf handelt en dat er geen andere persoon is die door hem of haar wordt vertegenwoordigd.

4. Registratie

4.1 Registratie is gratis en vereist om gebruik te kunnen maken van de diensten van de Euromillions.com-website. Deelnemers moeten ervoor zorgen dat hun gegevens waar zijn en moeten Euromillions.com onmiddellijk op de hoogte brengen van elke wijziging in de door hen tijdens de registratie verstrekte gegevens, inclusief wijzigingen in hun creditcard- of bankgegevens, door hun eigen rekeningen op deze website aan te passen.

4.2 De deelnemer heeft de volledige verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van de identificatie en Euromillions.com-toegangsgegevens voor de website te reserveren en deze niet aan iemand anders beschikbaar te stellen.

4.3 De momenteel beschikbare technologieën kunnen de Euromillions.com-website alleen toestaan om de geldigheid en correctheid van de toegangsmachtigingen van de Euromillions.com-website te controleren, maar zijn niet geschikt om de juridische eigendom en het gebruik hiervan te valideren. Daarom ligt de volledige verantwoordelijkheid voor een ongeoorloofd gebruik van de identificatie- en toegangsgegevens van de registrant uitsluitend bij de registrant.

4.4 EuroMillions.com is niet verantwoordelijk voor enige vorm van fouten van levering van prijzen, als de informatie verstrekt door de deelnemer in kwestie onvolledig, incorrect of verouderd is. EuroMillions.com zal op geen enkele manier gedwongen worden contact op te nemen met de deelnemer om informatie die onvolledig, incorrect of verouderd kan lijken, in te vullen of te corrigeren.

5. Spelersaccount

5.1 Elke registrant heeft toegang tot zijn / haar eigen spelersaccount. Toegang tot het spelersaccount is alleen mogelijk met geldige inloggegevens. Zonder geldige inloggegevens is het spelersaccount niet toegankelijk.

5.2 Registranten hebben de mogelijkheid om hun identificatiegegevens te wijzigen, hun transacties, weddenschappen, instellingen voor meldingen te bekijken en stortingen en opnames uit te voeren via hun spelersaccount.

5.3 Spelersaccounts worden opgesteld voor het exclusieve persoonlijke gebruik van de registrant. De registrant verbindt zich ertoe geen account voor iemand anders aan te maken of het account van iemand anders te gebruiken. Spelersrekeningen kunnen niet worden onderworpen aan enige vorm van overdracht of toewijzing. De registrant is als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op zijn / haar account.

5.4 De registrant erkent en verklaart hierbij dat hij / zij de exclusieve eigenaar is van al het geld dat op zijn / haar account is gestort en dat alle overgedragen geld een duidelijke juridische titel heeft.

5.5 Euromillions.com kan op elk moment, zonder reden, geld naar eigen goeddunken weigeren of overmaken naar een rekening van een registrant. In geval van insolventie zijn de fondsen van de spelersaccount niet beschermd.

6. Vertrouwelijk

6.1 Klantgegevens zijn strikt vertrouwelijk en zullen uitsluitend door Euromillions.com worden gebruikt, behoudens de uitzonderingen in deze algemene voorwaarden of onder toepasselijk recht.

6.2 Het bedrijf houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, aan andere relevante voorschriften, aan juridische en / of soortgelijke bankbiljetten op de plaats van het contract, rekening houdend met de Richtlijn Gegevensbescherming (Richtlijn 95/46 / EG) en de Richtlijn Communicatieprivacy elektronisch (EG-richtlijn) / 2002/58 / EG).

6.3 Euromillions.com zorgt ervoor dat hun accounthouders te allen tijde:

6.3.1 alle persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de rechten van de betrokken accounthouder;

6.3.2 alle persoonlijke gegevens eerlijk en rechtmatig worden verwerkt;

6.3.3 alle persoonlijke gegevens altijd in overeenstemming worden verwerkt volgens goede werkwijzen;

6.3.4 persoonlijke gegevens alleen worden verzameld voor specifieke, expliciet vermelde en legitieme doeleinden;

6.3.5 persoonlijke gegevens niet worden verwerkt voor doeleinden die onverenigbaar zijn met die waarvoor de informatie wordt verzameld;

6.3.6 persoonsgegevens die worden verwerkt, adequaat en relevant zijn in relatie tot de doeleinden van de verwerking;

6.3.7 er geen persoonsgegevens meer worden verwerkt dan noodzakelijk is met het oog op de doeleinden van de verwerking;

6.3.8 de persoonlijke gegevens die worden verwerkt, correct zijn en, indien nodig, actueel;

6.3.9 persoonlijke gegevens worden niet bewaard voor een langere periode dan nodig is, met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; en

6.3.10 alle redelijke maatregelen worden getroffen om gegevens in te vullen, te corrigeren, te blokkeren of te wissen voor zover die gegevens onvolledig of onjuist zijn, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

6.4 Euromillions.com maakt persoonlijke gegevens bekend wanneer dit wordt bevolen door de bevoegde autoriteiten en / of op grond van bepalingen uit de toegepaste wet. Bovendien behoudt het bedrijf zich het recht voor om persoonlijke gegevens aan relevante ontvangers te verstrekken wanneer het bedrijf gegronde redenen heeft om overtredingen van de wet te vermoeden.

6.5 Euromillions.com behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens te verwerken voor CRM (Customer Relationship Management) doeleinden.

7. Betaalde deelname

7.1 Doel van het spel

7.1.1 Het doel van het spel is om de winnende getallen te raden en deze te selecteren. Uiteindelijk zullen er door de officiële exploitant van de loterij getallen getrokken worden en worden deze gepubliceerd. Spellen, hun prijzencategorieën en prijzen worden bepaald volgens de publicaties van de officiële exploitant van de loterij.

7.1.2 Deelnemers kunnen verschillende geldprijzen winnen, gelijk aan die toegekend in de officiële loterijtrekkingen. Zoals vermeld in de vereisten voor deelname, is deelname aan een spel onderworpen aan en in overeenstemming met de officiële en geldige regels van elk officieel loterijspel.

7.2 Deelname vereisten

7.2.1 Geregistreerde gebruikers die voldoen aan alle noodzakelijke aspecten van de hierboven genoemde voorschriften en die geldige toegangsinformatie hebben, kunnen aan het spel deelnemen nadat ze voor kaartjes hebben betaald.

7.2.2 De Euromillions.com-website biedt van tijd tot tijd een welkomstbonus-pakket aan, waarbij het de eerste keer toegang krijgt tot een gratis geschenk of aanbieding. Inhoud, bedragen en voorwaarden in onderdelen of de welkomstbonus in zijn geheel kunnen onderhevig zijn aan onmiddellijke verandering of opschorting naar eigen goeddunken van de exploitant van de Euromillions.com-website.

7.3 Participatiestroom

7.3.1 Deelname wordt voltooid door een ticket te kopen, dat wordt ingevuld volgens de officiële regels van het betreffende loterijspel.

7.3.2 Volgens de regels van officiële loterijtrekkingen kan de site Euromillions.com de mogelijkheid blokkeren om een kaartje te kopen voor de komende trekking. Tijdens deze blokkering zal Euromillions.com op dat moment stoppen met het aanbieden van zijn diensten in de aankomende trekking of stoppen met de mogelijkheid om kaarten te kopen voor de volgende trekking.

7.3.3 In het geval van een mislukte betaling, zal de Transactie status onder het Mijn Transacties menu worden geclassificeerd als 'Betaling Mislukt', de Tickets van die transactie zullen niet verder worden verwerkt en zullen niet deelnemen aan eventuele trekkingen. Deze tickets worden niet getoond op de Tickets-pagina, omdat ze nooit zijn betaald.

7.3.4 In het geval van een succesvolle betaling:

7.3.4.1 De betaling voor de Tickets wordt uitgevoerd door het spelersaccountsaldo te debiteren of door de creditcard van de deelnemer in rekening te brengen via de betalingsverwerker van de Euromillions.com-website. Betalingen en aankopen zijn definitief en kunnen niet worden geannuleerd of worden terugbetaald, omdat deze worden doorgestuurd.

7.3.4.2 Alleen tickets met de transactiestatus 'Betaald' worden verder verwerkt.

7.3.4.3 Een ticket dat om welke reden dan ook, inclusief technische storingen, technische fouten, menselijke fouten, filtering van risicobeoordelingen, mogelijke fraudefilters, externe krachten of iets anders, niet met succes wordt geplaatst, wordt automatisch teruggestort op het spelersaccount van de deelnemer en geeft de deelnemer die het Ticket heeft ingevuld geen enkel recht, inclusief een beroep dat wordt ingediend voor de oorzaak van het falen of de gevolgen ervan.

7.3.4.4 De website Euromillions.com en zijn systeem hebben het recht om een ticket met terugwerkende kracht te annuleren en terug te halen, als door Euromillions.com wordt vastgesteld dat de plaatsing voor het Ticket om welke reden dan ook niet volledig is voltooid, inclusief maar niet beperkt tot technische storingen, technische falen, menselijke fouten, filtering van risicobeoordeling, mogelijke fraudefilters, externe krachten of enige andere reden. In een dergelijk geval wordt het ticket vanaf het begin als ongeldig beschouwd en wordt het beschouwd als teruggeroepen.

7.3.4.5 Onmiddellijk nadat de winnende nummers, het aantal winnaars en de winnende bedragen in elk van de officiële loterijtrekkingen worden gepubliceerd door de officiële exploitant van de loterijtrekking (de 'officiële resultaten'), zal de Euromillions.com-website een uitgebreid onderzoek doen van alle geldige tickets. De Euromillions.com-website zal onderzoeken of er onder de geldige tickets selecties zijn die een deelnemer of deelnemers recht geven op prijzen.

7.4 Groep Spellen

7.4.1 De deelnamevoorschriften van de groep spellen, die van tijd tot tijd beschikbaar zijn op Euromillions.com, zijn op dezelfde manier beschreven als de individuele spellen in deze Algemene voorwaarden.

7.4.2 De individuele regels van de bepaalde groep spellen staan op de webpagina van het spel op Euromillions.com.

7.4.3 Euromillions.com behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke, onmiddellijke of toekomstige, volledige of gedeeltelijke wijzigingen of schorsingen geheel naar eigen goeddunken aan groep spellen te verlenen zonder de verplichting om de registranten van de Euromillions.com-website hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

7.5 Resultaten, winst en uitbetalingen

7.5.1 De resultaten van een spel worden gepubliceerd op de Euromillions.com-website. Tegelijkertijd en onmiddellijk met de publicatie van de resultaten op de Euromillions.com-website, zal een optionele notificatie-e-mail worden verzonden naar het email adres dat door de deelnemer is verstrekt.

7.5.2 In het geval dat de geselecteerde nummers een winnende combinatie bevatten of winnende combinaties die geen persoonlijke identificatie vereisen, zal de Euromillions.com-website het winnende bedrag overboeken naar het account van het deelnemer kort nadat de resultaten zijn gepubliceerd op de website Euromillions.com. De deelnemer heeft het recht om het winnende bedrag op elk moment op te nemen als het gewonnen bedrag of het verzamelde bedrag van de winst gelijk is of groter is dan 25 euro. Er wordt een extra e-mail naar u verzonden met gedetailleerde informatie over het bedrag dat op de rekening is gestort.

7.5.2.1 Winsten worden in euro bijgeschreven op het spelersaccount en hebben geen rente- of koersverschillen van de winnende datum tot het daadwerkelijk crediteren van de winnende bedragen of daarna. Niet-europrijzen worden omgezet in euro volgens de regels beschreven in 9.4.

7.5.3 Wanneer een gevalideerd spel een winnende selectie bevat of selecties die een prijs geven boven het bedrag waarvoor de officiële loterijoperator een persoonlijke identificatie van de winnaar vereist, bijvoorbeeld: de Jackpot, of de tweede prijs, dan heeft Euromillions.com het recht om een manier te kiezen om prijzen te verzamelen en uit te reiken:

7.5.3.1 ofwel de winnaar opdragen deel te nemen aan de identificatieprocedure en het bedrag rechtstreeks van de officiële exploitant van de loterij te incasseren;

7.5.3.2 of Euromillions.com verzamelt de prijs namens de winnaar op kosten van de winnaar en stuurt de winnaar het bedrag van de overgebleven prijs na aftrek van de kosten.

7.5.4 In gevallen waarin de winnaar de winst persoonlijk verzamelt, zal de vertegenwoordiger van de Euromillions.com-website het winnende ticket aan de klant overhandigen.

7.5.5 In gevallen waarbij de Euromillions.com-website het winnende bedrag namens de winnaar wordt geclaimd, draagt Euromillions.com het winnende bedrag primair over naar de spelersrekening van de Deelnemer; en in het geval van de eerste of tweede prijscategorie, de bedragen die overblijven na aftrek van kosten, op zijn / haar bankrekening via een bankoverschrijving. De website Euromillions.com draagt het winnende bedrag over volgens de instructies van de Deelnemer, met aftrek van eventuele overdrachtskosten, binnen 30 dagen na ontvangst van het winnende bedrag van de officiële operator van de trekking.

7.5.6 De deelnemer is alleen verantwoordelijk voor de betaling van de belastingen die, al dan niet, op de winnende bedragen van toepassing zijn. De Euromillions.com-website heeft echter het recht, maar is niet verplicht, om van de winnende bedragen belasting af te trekken die van toepassing is op de winnende bedragen met betrekking tot een bronbelastingverplichting.

7.5.7 De Deelnemer is als enige verantwoordelijk voor het naleven van de bepalingen van alle wetten die op hem of haar betrekking hebben, in overeenstemming met zijn / haar nationaliteit.

7.6 Restituties, retouren en annuleringen

7.6.1 De betaling voor de aankoop van een ticket wordt uitgevoerd door het saldo van de speler te debiteren of door de creditcard van de deelnemer in rekening te brengen via de betalingsverwerker van de Euromillions.com-website. Na betaling voor de ticket (s) stuurt de Euromillions.com-website de betaling naar onze ticket aanbieder met wie alle transacties definitief zijn, daarom zijn betalingen en aankopen definitief en kunnen ze niet worden geannuleerd of terugbetaald. De EU-wetgeving inzake consumentenrechten die een bedenktijd van 14 dagen voor online aankopen vereist, is niet van toepassing op diensten voor specifieke datums of evenement tickets. Daarom vallen de door het bedrijf geleverde diensten niet onder de bevoegdheid van deze wetgeving.

7.6.2 Zoals vermeld in 11.3 behoudt de website van Euromillions.com zich het recht voor om de tickets te annuleren, te beëindigen, te wijzigen of op te schorten als de ticketaankoop om welke reden dan ook niet kan worden uitgevoerd zoals gepland, inclusief error door computervirus, bugs, manipulatie of ongeoorloofde tussenkomst, fraude, technische storingen of andere oorzaken buiten de controle van de Euromillions.com-website.

7.7 Betalingen

7.7.1 Als fraudepreventiemaatregel kunnen alleen winsten van gekochte tickets worden ingetrokken. Het afhaalbare saldo is zichtbaar in uw spelersaccount. Uitbetalingen kunnen alleen worden gedaan als het spelersaccount en het begunstigde account dezelfde naam hebben.

7.7.2 Elke opname wordt handmatig geverifieerd in overeenstemming met het anti-witwasbeleid. Banktransactiekosten zijn van toepassing op uitbetalingen; deze kunnen variëren afhankelijk van het overgedragen bedrag en het land van bestemming van de bank.

7.7.3 Het minimale opnamebedrag is € 25. Voor opnames van meer dan € 250, kan de gebruiker worden gevraagd om zijn / haar ID met een foto, naam en adres te tonen. Het bedrijf kan ook een kopie van zijn / haar identiteitsbewijs vragen dat is gecertificeerd door twee (2) getuigen, de namen, adressen en ID-nummers van de getuigen van de certificeerder moeten duidelijk worden vermeld. De kopie moet worden gewaarmerkt als een 'echte kopie van het origineel en de foto is van een redelijke gelijkenis met de drager van het identiteitsbewijs'. Naast de genoemde ID kan ook een gewaarmerkte kopie en gegevens van een van de volgende documenten worden aangevraagd:

a. Document dat de volledige naam van de gebruiker samen met zijn woonadres toont; of

b. Een scan van een energierekening die de volledige naam van de gebruiker samen met zijn woonadres erop toont.

c. Alle gegevens op de gescande documenten moeten overeenkomen met de gegevens van de gebruiker in ons systeem.

7.7.4 Geschiedenis en gegevens van de opnametransacties zijn toegankelijk voor ingelogde gebruikers onder Mijn transacties.

7.7.5 In geval van intrekking worden alle juridische titels van de transacties vermeld op de door Euromillions.com verzonden financiële verklaring naar het geregistreerde e-mailadres van de deelnemer.

7.7.6 Euromillions.com registreert alle transacties die zijn verricht op het spelersaccount van de deelnemer, waarbij Euromillions.com de juridische titel van de transacties definieert. Volgende soorten juridische titels worden gebruikt:

a. geld storten: geld gestort op de spelersrekening;

b. betaling: aankoop loterijticket;

c. winnende uitbetaling: prijsbetaling; en

d. opname: geld opnemen van het spelers account.

7.7.7 De deelnemer is uitsluitend en volledig aansprakelijk voor de rapportage en betaling van alle belastingen en heffingen die voortvloeien uit of worden opgelegd aan de bedragen die zijn gestort, betaald, overgedragen of ingetrokken op zijn spelersaccount.

7.7.8 De deelnemer is op de hoogte van en erkent dat de officiële exploitanten van loterijen een deel van de prijs kunnen behouden en deze namens hem aan de bevoegde belastingautoriteit kunnen doorgeven.

8. Prijzen

8.1 De prijs van deelname aan een spel kan hoger zijn dan de deelnameprijs die door de officiële operator wordt verzameld voor een enkele trekking.

8.2 De prijs voor deelname aan het spel op de Euromillions.com-website kan variëren van spel tot spel.

8.3 In elk geval is de deelnameprijs via de Euromillions.com-website de prijs die op het ticket en in de winkelmand staat. De laatste debetsom voor de deelname is het bedrag dat wordt weergegeven op het formulier Betalingsbevestiging en op het account van de Deelnemer.

9. Valuta

9.1 De operationele valuta van de Euromillions.com website is de EURO. Debettransacties van de deelnameprijs en de betaling van het prijzengeld aan de winnaars worden in EURO gedaan.

9.2 In het geval dat een officiële loterijtrekking wordt uitgevoerd in een andere valuta dan de EURO, zal er een geschatte omrekening van de valuta worden gemaakt om de prijzen op de juiste manier in de EURO te publiceren.

9.3 Alle omrekeningen van verschillende valuta naar EURO worden uitgevoerd met behulp van de huidige wisselkoersen die periodiek door de bankinstellingen worden gepubliceerd.

9.4 Winsten in andere valuta's dan EURO worden omgerekend naar EURO op basis van de laatste periodiek gepubliceerde wisselkoers en vervolgens op de account van de speler bijgeschreven.

9.5 De website Euromillions.com heeft het recht om kosten in verband met de wisselkoers in mindering te brengen.

10. De website Euromillions.com biedt verschillende officiële informatie over de wereldwijde toonaangevende loterijtrekkingen, waaronder winnende nummers, officiële regels en officiële resultaten.

10.1 De website Euromillions.com biedt verschillende officiële informatie over de wereldwijde toonaangevende loterijtrekkingen, waaronder winnende nummers, officiële regels en officiële resultaten.

10.2 De publicatie van de informatie op Euromillions.com wordt alleen als een service aan de deelnemers aangeboden. De informatiestroom in het besturingssysteem van Euromillions.com kan fouten bevatten die te goeder trouw zijn gemaakt.

11. Reserveringen betreffende verantwoordelijkheden

11.1 Euromillions.com is niet verantwoordelijk voor de schade die is ontstaan door contractbreuk door een van de officiële loterijspelorganisatoren of exploitanten.

11.2 Euromillions.com verbindt zich ertoe om, voor zover mogelijk, storingen in de werking en werking van de Euromillions.com-website te voorkomen. In het geval van een technische storing in het besturingssysteem of computersysteem van de Euromillions.com-website, is echter geen menselijke fout of externe kracht die resulteert in bijvoorbeeld een offline ticket gekocht, of er was verwarring over de verwerking van geselecteerde biedingen, site Euromillions.com heeft het recht om een ​​bevestigd bod dat de storing veroorzaakte, te annuleren. In dit geval wordt de verantwoordelijkheid van de website van Euromillions.com en / of de exploitant en / of de eigenaar en / of enige andere persoon die namens hen of in hun plaats handelt, beperkt door de teruggave van het bedrag van de deelnamekosten die aan de Euromillions-website zijn betaald. com van de deelnemer voor de bevestigde weddenschap.

11.3 Naast het bovenstaande zijn de Euromillions.com-website en / of iemand anders die namens hen heeft opgetreden niet verantwoordelijk voor fouten, weglatingen, onderbrekingen, schrappingen, verzuim, vertragingen in de werking of verzending, communicatielijnstoring, diefstal , vernietiging, ongeoorloofde toegang tot of wijziging van gegevens of informatie. De website Euromillions.com is niet verantwoordelijk voor problemen of technische storingen van een telefoonnetwerk of lijnen, computers, online systemen, servers of providers, computerapparatuur, softwarestoringen van e-mail vanwege technische problemen of verkeerscongestie op het internet of op de website van Euromillions.com. De Euromillions.com-website behoudt zich het recht voor om de Spelen te annuleren, te beëindigen, te wijzigen of op te schorten als de Spelen om wat voor reden dan ook niet zoals gepland kunnen worden uitgevoerd, inclusief infectie door computervirus, bugs, knoeien of ongeoorloofd ingrijpen, fraude, technische storingen of andere andere oorzaken buiten de controle van de Euromillions.com-website.

11.4 In geen geval zullen de Euromillions.com website en / of iemand anders die namens hen heeft gehandeld (inclusief de accountants, auditors, enz.) Aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade of schade voor verlies van winst, inkomsten, gegevens of gebruik opgelopen door een deelnemer of derde partij, ongeacht of het gaat om een contractuele actie of een onrechtmatige daad, die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de Euromillions.com-website.

11.5 De verantwoordelijkheid van de Euromillions.com-website voor de betaling van de prijs als gevolg van deelname aan de Euromillions.com-website aan een loterij is beperkt tot elk bedrag dat de Euromillions.com-website van de officiële trekkingsoperator ontvangt.

11.6 In geen geval zal de Euromillions.com-website en / of iemand anders namens hem de deelnemer enig bedrag verschuldigd zijn als gevolg van het winnen van een eerste prijs als de website van Euromillions.com, ondanks zijn redelijke inspanningen, faalt om deze prijs in te trekken door de officiële extractie-operator, om welke reden dan ook.

11.7 Euromillions.com en / of haar agenten doen geen uitspraken over de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid en nauwkeurigheid van de informatie, software, producten en diensten op de Euromillions.com-website voor welk doel dan ook. Alle informatie, software, producten en diensten worden geleverd zonder enige vorm van garantie. Bijgevolg verwerpt Euromillions.com alle garanties met betrekking tot dergelijke informatie, hetzij expliciet of impliciet.

11.8 In elk geval is er geen aansprakelijkheid van toepassing op de website van Euromillions.com en / of iemand die in hun naam of voor hun rekening handelt vanwege een schade die is veroorzaakt door vertrouwen, van welk type dan ook, op de informatie, zoals hierboven gedefinieerd, of op elke andere publicatie die verschijnt op de Euromillions.com-website, en de deelnemers of iedereen die surft op de Euromillions.com-website wordt uitgenodigd om de informatie die op de Euromillions.com-website is gepubliceerd te verifiëren via de terminals en de officiële publicaties van de officiële loterijspellen operators.

11.9 De Euromillions.com-website behoudt zich het recht voor om verdere toegang tot elke deelnemer en zijn betaalmiddelen onmiddellijk te verbieden, zonder kennisgeving, in het geval dat het deze algemene voorwaarden en in het bijzonder de regels die zijn vastgelegd in de wet- en regelgeving heeft overtreden. geciteerd in de Deelnamevereisten of wiens aanwezigheid en / of deelname juridische risico's of acties met zich meebrengt tegen de website Euromillions.com. In het geval van een dergelijk verbod, zal de Euromillions.com-website binnen een periode van dertig (30) dagen positieve saldi aan de deelnemer betalen.

12. Intellectueel eigendom

12.1 De website Euromillions.com is niet gerelateerd, verbonden of aangesloten bij een van de officiële spelorganisatoren. Alle logo's en handelsmerken die op de website Euromillions.com worden gebruikt, zijn de eigendommen van dergelijke spelorganisatoren en Euromillions.com gebruikt ze alleen voor informatieve doeleinden.

12.2 Alle rechten, inclusief de intellectuele eigendomsrechten (dwz octrooien, auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, logo's, handelsnamen, knowhow of andere intellectuele eigendommen of rechten) met betrekking tot Euromillions.com zijn het exclusieve eigendom van de website Euromillions.com. Niemand zal een van de rechten gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Euromillions.com.

12.3 Niemand mag enig deel van deze Algemene voorwaarden of de regels van de Euromillions.com website en de daarin voorgestelde spellen kopiëren of dupliceren, in welke vorm dan ook en in welke media dan ook.

12.4 Elke schending van de rechten van de Euromillions.com-website zal zorgvuldig worden behandeld en Euromillions.com zal zijn rechten uitoefenen tegen iedereen die dergelijke rechten zal schenden.

13. Toepasselijk recht

13.1 In elk geval van een verduidelijking, klacht, geschil, reservering, claim of actie als gevolg van deelname aan een activiteit op de Euromillions.com website, die niet is opgelost tussen de Euromillions.com website en de registrant, zal het geschil worden overgedragen aan de exclusieve beslissing van de wettelijke jurisdictie waar het bedrijf Euromillions.com is geregistreerd.

13.2 De rechtsverhouding tussen de geregistreerde gebruiker en Euromillions.com wordt beheerst door de wet op de rechtsmacht waar Euromillions.com is geregistreerd, met uitzondering van de regel inzake internationale burgerrechten. Alle geschillen en misverstanden in verband met het loterijspel of die voortvloeien uit het spel, worden alleen opgelost door een bevoegde rechtbank die rekening houdt met de plaatselijke en onderwerpregelgeving op de plaats waar Euromillions.com is geregistreerd.